Te Taha Auaha

Ko tā mātou he whakatō, he whāngai i te āria kia whai kiko ia ki te whai ao ki te ao mārama.

E hāngai pū ana ngā mahi ki te:

  • Whakawhanakē me te whakatinana rautaki mo ngā mahi whakatairanga
  • Tātaritanga waitohu
  • Whakatū wānanga auaha
  • Waihanga Waitohu me ōna toronga katoa
  • Whakamātau hīnonga
  • Ao hangarau
  • Tuhituhi auaha
  • Whakarākei pūnaha